Pozvánka na odborný seminář Dětské kliniky LF UP a FNOL v Olomouci / 15.3.2017

Téma semináře: Hematologie

Odborní garanti: prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

Kdy: 15. 3. 2017 od 14 hod.
Kde: Moresova posluchárna Dětské kliniky

PROGRAM:

  1. Čím se hlásí leukémie? - Procházková D, Novák Z, Pospíšilová D, Ludíková B, Mihál V. – 25 min
  2. Vrozené trombocytopenie - Ludíková B, Pospíšilová D, Novák Z, Divoká M, Křupková L. – 25 min
  3. Deficit erytrocytárních enzymů v praxi - Pospíšilová D, Ludíková B, Novák Z, Procházková K, Koralková P. – 25 min
  4. Vzácná příčina sideropenické anémie - Novák Z, Karásková E, Pospíšilová D, Procházková K. – 25 min

Program ke stažení v PDF.