Pozvánka na seminář Dětská revmatologie / 17.10.2018

SEMINÁŘ DĚTSKÁ REVMATOLOGIE

17. října 2018
Moresova posluchárna Dětské kliniky FN Olomouc

Program

 

Časná diagnostika juvenilní dermatomyozitidy -  Macků M, Fráňová J, Schuller M, FN Brno (25 min)

Systémový lupus erytematodes: kazuistiky a shrnutí pro praxi PLDD  – Bouchalová K, FN Olomouc (25 min)

Artritida (kazuistika) – Veberová T, Bouchalová K,  FN Olomouc (15 min)

Diferenciální diagnostika artralgií a artritidy pro praxi PLDD – Bouchalová K, FN Olomouc (25 min)

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK  č. 16 a bude ohodnocena v rámci celoživotního vzdělávání kredity pro lékaře.