Pozvánka na XXXIV. dny praktické a nemocniční pediatrie / 12.-13.5.2017

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER
XXXIV. dny praktické a nemocniční pediatrie

Pořádá společnost SOLEN, s. r. o., a časopis Pediatrie pro praxi pod záštitou České pediatrické
společnosti ČLS JEP, OS ČLK v Olomouci, Dětské kliniky LF UP v Olomouci a Sdružení Šance

12.–13. května 2017
Clarion Congress Hotel Olomouc

Přihlášky k účasti: do 5. května 2017 / nejrychlejší přihlášení a více informací na www.solen.cz 

Kompletní informace v přiloženém PDF letáku: