Pozvánka na XXXV. dny praktické a nemocniční pediatrie / 11.-12. 5. 2018

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER
XXXV. dny praktické a nemocniční pediatrie

11.–12. května 2018
Clarion Congress Hotel Olomouc

PREZIDENT KONGRESU: prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
POŘADATEL: Solen, s.r.o., a časopis Pediatrie pro praxi
ZÁŠTITA: Dětská klinika LF UP v Olomouci, OS ČLK v Olomouci a Sdružení Šance

POPLATEK: 1 100 Kč pro lékařy i sestry do 31. 1. 2018; od 1. 2. 1 300 Kč a při registraci na místě + 200 Kč. Poplatek zahrnuje: účast na odborném programu, doklad o absolvování vzdělávací akce, veškeré tiskové materiály včetně abstrakt přednášek s podrobným programem kongresu, vstup na doprovodnou expozici firem a občerstvení o kávových přestávkách. Společenský večer: 350 Kč
(společenský večer není financován z prostředků farmaceutických
společností, které jsou partnery kongresu).