Problematika dětí s poruchou autistického spektra v raném věku / 18.4.2018

ODBORNÝ SEMINÁŘ DĚTSKÉ KLINIKY LF UP A FN OLOMOUC


Téma semináře: Problematika dětí s poruchou autistického spektra v raném věku

Program:
1. Poruchy autistického spektra: současný pohled na etiologii, patogenezi, diagnostiku a léčbu. Metodika práce s formuláři
M-CHAT-R/F - MUDr. Bc. Daniela Zmeškalová – psychiatr pro děti a dorost, Psychiatrická klinika FN Ol (45 min)
2. Praktické zkušeností s dětmi s poruchou autistického spektra z pohledu lékaře - MUDr. Pavlína Zaoralová – PLDD Olomouc (15 min)
3. Představení poskytované služby - rané péče. Kazuistika osoby, jíž byla diagnostikována porucha autistického spektra v raném věku
- Mgr. Pavla Matyášová - Střediska rané péče SPRP, pobočka Olomouc (15 min)
4. Představení poskytované služby - rané péče. Kazuistika osoby, jíž byla diagnostikována porucha autistického spektra v pozdním věku
- Mgr. Markéta Jandeková - Jdeme autistům naproti z.s. (15 min)


Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena v rámci postgraduálního vzdělávání kredity pro lékaře.