Journal Club 1. března 2017

Journal Club 1. března 2017

z pověření přednosty Dětské kliniky prof. MUDr. V. Mihála, CSc. si dovoluji pozvat všechny zájemce na další journal club, který se uskuteční ve středu dne 1. března 2017 v době od 13,30 do 15,00 hod. v seminární místnosti Dětské kliniky.

Níže najleznete text studie, kterou budeme kriticky hodnotit. Prosím, pročtěte si ji a připravte si svoje názory.

Děkuji za spolupráci.

  • Cochrane Review (0.29 MB)
  • Jadad Score (0.02 MB)
  • Journal Club 1.3.2017 (2.09 MB)
  • Statistika (0.91 MB)