Journal Club 3. května 2017

Journal Club 3. května 2017

Z pověření přednosty Dětské kliniky prof. MUDr. V. Mihála, CSc. si dovoluji pozvat všechny zájemce na další journal club, který se uskuteční ve středu dne 3. května 2017 v době od 13,30 do 15,00 hod. v seminární místnosti Dětské kliniky.