AAP Grand Rounds : An Official Journal of the American Academy of Pediatrics

Tento titul patří mezi informační zdroje, které poskytují předběžné kriticky interpretované klinické důkazy (tzv. „pre-appraised evidence“). Pediatři mají k dispozici synoptické přehledy obsahu významných klinických studií s dopadem na pediatrickou praxi a mohou tak systematicky doplňovat své celoživotní vzdělávání.

Struktura dokumentu: obor – název studie – otázka ve formátu PICO – souhrn původní studie – komentář odborníka – poznámka editora – odkazy na literaturu – klíčová slova.