Archives of Disease in Childhood

Kategorie     Počet časopisů
v kategorii
Pořadí časopisu
v kategorii
Kvartál   
Pediatrics 122 10 Q1


Jeden z významných zahraničních lékařských časopisů v kategorii pediatrie nabízí multimediální obsah v podobě tzv. podcasts. Tuto aplikaci lze úspěšně využít pro obohacení klinické výuky mediků v kontextu medicíny založené na důkazu. Série nazvaná „Archimedes“  může být vhodným materiálem pro seminář PICO a formulaci klinických otázek| v rámci zpracování studentských kazuistik založených na důkazu. Přispívá k pochopení významu designu a kritické interpretace publikovaných studií.