Nakladatelské kolekce online

Vybrané online kolekce jsou podpořeny projektem „Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory“ (MEDINFO), registrační číslo CZ.1.05/3.2.00/12.0225, který je  řešený v rámci OP VaVpI, výzva 4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven.

Na projektu spolupracuje 8 institucí: Masarykova univerzita Brno (hlavní řešitel),UP v Olomouci, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Ostravská univerzita v Ostravě, Univerzita Pardubice, UJEP v Ústí nad Labem, UTB ve Zlíně, ZČU Plzeň.