Ambulantní vyšetření v celkové anestezii

Vaše dítě čeká vyšetření v celkové anestezii. Příprava k vyšetření ( zavedení kanyly ) a dospání po výkonu bude na  dospávacím pokoji našeho ambulantního traktu na DK, v 6.p  ( 7.NP). Z kapacitních důvodů je žádoucí, aby dítě doprovázel jen jeden z rodičů. Ten bude  po celou dobu přítomen u lůžka dítěte. Kontakt : sestra M. Hrebenarová, tel.:588444473.

  • Nástup nejméně 1 hodinu před plánovaným vyšetřením.
  • Dítě musí být nalačno ( nepít, nejíst nejméně 6 hod. před plánovaným výkonem ).
  • Na dospávacím pokoji bude zajištěn žilní přístup a poté bude dítě převezeno na vyšetření. Po vyšetření se vrátí na dospávací pokoj, kde bude po dobu nezbytně nutnou ( 2 - 4 hodiny ) sledováno. Poté bude propuštěno domů.

Co vzít s sebou:

  • Předoperační vyšetření ( dle požadavků indikujícího lékaře )
  • Vyplněné všechny souhlasy s vyšetřením
  • Tekutiny pro dítě – nejlépe čaj nebo nesycenou vodu
  • Lehkou svačinu – rohlík, piškoty apod.
  • Hygienické potřeby ( pleny, ručník )

Jsme rádi, že Vám toto vyšetření můžeme poskytnout ambulantně a vyhnete se tak nutnosti hospitalizace. Děkujeme za spolupráci.