Vyšetření ledvin a močových cest - DMSA, MAG, MCUG

Vaše dítě čeká vyšetření v analgosedaci ( celkové zklidnění ). Příprava k vyšetření ( zavedení kanyly ) a dospání po výkonu bude na  dospávacím pokoji našeho ambulantního traktu na DK, v 6.p.(7NP). Z kapacitních důvodů je žádoucí, aby dítě doprovázel jen jeden z rodičů. Ten bude po celou dobu přítomen u lůžka dítěte. Kontakt: sestra Hrebenarová tel: 588444473

  • Nástup v 7:00 – 7:20 hod.
  • Dítě musí být dostatečně zavodněné, může i jíst.
  • Na dospávacím pokoji bude zajištěn žilní přístup. Pokud bude potřeba, bude dítě utlumeno léky pro úspěšnost vyšetření. Po vyšetření se vrátí na dospávací pokoj, kde bude sledováno po dobu nezbytně nutnou. Poté bude propuštěno.

Režim dětí při tlumení léky:

  • Klidné prostředí.
  • Snažit se dle zvyklostí dítě uspat, dítě nerozptylovat a po nástupu sedativního účinku dítě uložit a dbát o jeho bezpečnost.

Při nedodržení výše uvedených pokynů nemusí být dítě úspěšně vyšetřeno!
Co vzít s sebou:

  • Tekutiny pro dítě a lehkou svačinu
  • Hygienické potřeby ( pleny, ručník… )
  • Vyšetření moč + sediment  ( zajistí praktický dětský lékař, nejdéle týden před vyšetřením )

Jsme rádi, že Vám toto vyšetření můžeme poskytnout ambulantně a vyhnete se tak nutnosti hospitalizace. Děkujeme za spolupráci.