VEDENÍ DĚTSKÉ KLINIKY

Vedení kliniky

Přednosta kliniky:
prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., tel. 58844 4401

Zástupce přednosty pro léčebně-preventivní péči:
MUDr. Eleni Mikušková

Zástupce přednosty pro výuku:
doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.

Vrchní sestra:
Mgr.Světlana Kašubová, tel.58844 2803


Sekretariát kliniky

Zdravotní sekretářka:
Vilma Karmanová, tel. 58844 4400

sekretariát pro LF UP Olomouc - studijní záležitosti:
Mgr. Hana Danyi, tel. 58844 4403

Webmaster:
Pavel Hilšer