VEDENÍ DĚTSKÉ KLINIKY

Vedení kliniky

Přednosta kliniky:
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., tel. 58844 4403

Zástupce přednosty pro léčebně-preventivní péči:
MUDr. Eleni Mikušková, tel. 58844 2800

Zástupce přednosty pro výuku:
prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum:
doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Vrchní sestra:
Mgr.Světlana Kašubová, tel.58844 2803


Sekretariát kliniky

Zdravotní sekretářka:
Vilma Karmanová, tel. 58844 4400

sekretariát pro LF UP Olomouc - studijní záležitosti:
Mgr. Hana Danyi, tel. 58844 4403

Webmaster:
Pavel Hilšer