AMBULANTNÍ PÉČE

Všeobecná a příjmová ambulance (v rámci pravidelné ordinační doby: 7:00 - 15:00)

Ambulantní vyšetření nebo léčba v jednotlivých odborných ambulancích Dětské kliniky může být jednorázové - konziliární - s výstupní zprávou o vyšetření a návrhem léčby pro praktického dětského lékaře. Podle charakteru zdravotní poruchy ale může v případě chronického - dlouhodobě probíhajícího - onemocnění následovat objednání ke kontrolám v delším časovém odstupu , nebo je dítě v případě potřeby převzato k další kontinuální péči a sledováno příslušnou odbornou ordinací. V obou případech jsou pracovníci odborné ordinace Dětské kliniky koordinátory další péče o nemocného, a to i v případě hospitalizací pro akutní zhoršení stavu nebo při hospitalizacích zaměřených na průběžné sledování zdravotního stavu a provedení potřebných kontrolních vyšetření, která nelze provést ambulantně např. vyšetření v celkovém znecitlivění.

 Odborné ambulance  Dětské kliniky spolupracují s  ostatními klinikami, laboratořemi a dalšími specializovanými diagnostickými pracovišti (radiologické, endoskopické, izotopové pracoviště …) Fakultní nemocnice Olomouc. 


Přehled oddělení ambulance a kontakty naleznete zde.