ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vážení rodiče

Dětská klinika je pracovištěm Fakultní nemocnice v Olomouci a zároveň i výukovým pracovištěm dětského lékařství Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Klinika poskytuje komplexní péči dětským pacientům od kojeneckého věku až do dospívání. Péče diagnostická - k určení typu zdravotních potíží a onemocnění - i léčebná - vlastní léčebné ovlivnění onemocnění - je poskytována v ambulantní a lůžkové části kliniky.

- Ambulantní část
- Lůžková část

Dětská klinika Fakultní nemocnice Olomouc disponuje v současné době 79 lůžky pro hospitalizací dětí. Současně je vyhrazeno na klinice 21 lůžek pro hospitalizaci doprovázejících osob - některá lůžka systémem společné hospitalizace matka + dítě na jednom pokoji , některá potom v přilehlých prostorách příslušného oddělení.

Přijetí doprovázejících osob se řídí platnými předpisy pro hospitalizaci doprovázejících osob - do 6 let bezplatně. nutnosti schválení revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny jen podle zdravotní, sociální či psychologické indikace ( přednost mají děti kojené a děti, které jsou v důsledku svého onemocnění výrazněji závislé na péči rodičů ). Nad 6 let za hospitalizační poplatek  anebo je nutné schválení revizního lékaře zdravotní pojišťovny, který zohlední především specifické otázky psychického vývoje přijímaného dítěte , případně další závislosti péče o dítě.

Je jisté, že limitujícím faktorem přijetí doprovázejících osob je lůžková kapacita kliniky. Vždy je však snaho realizovat hospitalizace doprovázejících osob k dětem z větších vzdáleností, protože maminkám olomouckých pacientů je umožněno pobývat na oddělení přes den, samozřejmě při zachování hygienicko-epidemiologických zásad ( chřipkové epidemie, zachovávání základních hygienických pravidel ), i když nejsou přijaty k hospitalizaci na lůžko Dětské kliniky. V současné době lze konstatovat , že téměř 60 % dětí hospitalizovaných ze spádu Fakultní nemocnice Olomouc je hospitalizováno s doprovázející osobou.

 Diagnosticko-terapeutická centra na Dětské klinice:
- Centrum dětské leukémie a maligních lymfomů
- Centrum trombocytopenií a aplastických anémií
- Centrum dětské diabetologie a endokrinologie
- Centrum dětské gastroenterologie, endoskopie a biologické léčby
- Centrum pro domácí parenterální výživu
- Centrum cystické fibrozy

Mezi diagnosticko-terapeutické postupy s nadregionální působností patří:
- dg. a léčba vrozených anomálií i získaných onemocnění močového traktu ve spolupráci s urologickou klinikou
- dg. a léčba malabsorpčního syndromu a nespecifických zánětů střeva
- dg. a léčba dětského astmatu  a onemocnění imunitního systému
 -dg. a léčba onemocnění plic a bronchoskopie
- dg. a léčba vrozených poruch metabolismu
- dg. a léčba chirurgických onemocnění
- dg. a komplexní léčba urgentních stavů u kojenců, dětí a dospívajících

Urgentní stavy ohrožující život dětí a dospívajících jsou léčeny na Jednotce intenzívní a resuscitační péče a v případě urgentních a závažně probíhajících onemocnění krve na Jednotce intenzivní hematologické péče.