ZÁKLADNÍ INFORMACE O STUDIU

Dětská klinika LF UP v Olomouci  poskytuje pregraduální a postgraduální výuku dětského lékařství pro studenty všeobecného, stomatologického směru, a také pro studenty směru bakalářského a magisterského při studiu ošetřovatelství  a porodní asitence na Lékařské fakultě  a Fakultě zdravotních věd Univerzity Palackého. Studium je rozděleno do jednotlivých semestrů dle studijních plánů, tyto plány  a přehledné anotace předmětů jsou k dispozici na webových stránkách LF UP.

Vedení kliniky - přednosta:
prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.; tel. číslo: 58844 4401

Zástupce přednosty pro výuku:
doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.; tel.číslo 588 44 4632

Sekretariát LF UP Olomouc:
Mgr. Hana Danyi; tel.číslo 58844 4403