Seznam grantové činnosti za posledních 5 let

IGA MZ ČR: NR8954-3/2006 – 2008 hlavní řešitel: prof. MUDr. František Kopřiva, PhD.
Stanovení polymorfismu genů pro P-glykoprotein jako produktu MDR1 genu (MDR1/PgP) a MRP a expresi PgP, MRP1 a LRP na lymfocytech u pacientů s asthmabronchiale, Crohnovou nemocí a ulcerozní kolitidou


IGA NT/14281-3 2013 – hlavní řešitel: prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Nespecifické střevní záněty u dětí - možnosti zmírnění projevů onemocnění a zlepšení kvality života dětí a jejich rodin využitím komplexního socioterapeutického a psychoterapeutického programu.


IGA NS/ 9951 2008- 2012 - hlavní řešitelka: Doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, PhD.
Význam hepcidinu pro diagnostiku a léčbu anémií v dětském věku


OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0305, 2010 – 2013 - hlavní řešitelka: MUDr. Barbora Ludíková, PhD.
Inovace povinného studijního předmětu pediatrie a vytvoření multimediálního textu pro praktickou výuku.


OP VK  CZ.1.07/2.2.00/28.0038, 2012 – 2015 hlavní řešitel: prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Modernizace výuky klinického rozhodování napříč pediatrickými obory lékařských fakult v síti MEFANET II


IGA MZ ČR: NS10286-3/ 2009 – 2011 hlavní řešitel: MUDr. Kateřina Bouchalová, PhD.
Molekulárně cytogenetické prediktory pro volbu adjuvantní léčby u nemocných s triple negativním karcinomem prsu.


OP VK CZ.1.07/2.4.00/12.0050, 2009-2011 hlavní řešitel: prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Standardizace a sdílení vzdělávací platformy mezi lékařskými fakultami v rámci projektu MEFANET I
NS/99392009-2011 hlavní řešitel – prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Molekulární podstata odpovědi na glukokortikoidy u akutní lymfatické leukémie dětí


Rozvojový projekt 2009-2010, hlavní řešitel: prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Tvorba webových opor pro problémově orientovanou výuku na LF UP v Olomouci
MSM 6198959205  - spoluřešitel doc. Pospíšilová, hlavní řešitel prof. Indrák
Studium genů a molekulárních mechanismů účastnících se řízení krvetvorby, jejich klinický význam a využití v cílené léčbě