Publikační činnost

2015

Hálek J, Můčková  A, Svoboda  Z, Janura M, Maříková  J, Horáková  K.
Kinematic analysis of preterm newborns' spontaneous movements for postural activity assessment. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2015;159(4): 657-660. IF: 1,2.

Bouchalová K, Svoboda  M, Kharaishvili  G, Vrbková  J, Bouchal  J, Trojanec  R. BCL2 is an independent predictor of outcome in basal-like triple-negative breast cancers treated with adjuvant anthracycline-based chemotherapy. Tumor Biology 2015; 36(6): 4243-4252. IF:3, 622.

Klásková  E, Tüdös  Z., Sobek  J, Zapletalová  J, Dostál  J, Zbořilová  B. Low-level 45,X/46,XX mosaicism is not associated with congenital heart disease and thoracic aorta dilatation: a prospective magnetic resonance study. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2015; 45(6): 722-727. IF: 3.853.

Kopřiva F. Asthma bronchiale - chronický zánět stále neznámý. Alergie 2015; 17(2): 101-104.

Grainger J, Locatelli F, Chotsampancharoen T, Donyush E, Pongtanakul B, Komvilaisak B, Pospíšilová D. Eltrombopag for children with chronic immune thrombocytopenia (PETIT2): a randomised, multicentre, placebo-controlled trial. Lancet Oncology 2015; 2(8): 1649–1658.
IF: 24,725.

Sulovská L, Holub D, Židová Z, Divoká M, Hajdúch M, Mihál V. Characterization of iron metabolism and erythropoiesis in erythrocyte membrane defects and thalassemia traits. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2015; 159(5): IF:1,2.

Jelenova D, Ociskova M, Prasko J, Mihál V. Heart rate variability in children with inflammatory bowel diseases.
NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS 2015;  36(1): 72-79. IF: 0.799.  

Bouchalova K, Svoboda M, Kharaishvili G, Vrbkova J, Bouchal J, Trojanec R, Koudelakova V, Radova L, Cwiertka K, Hajduch M, Kolar Z. BCL2 is an independent predictor of outcome in basal-like triple negative breast cancers treated with adjuvant anthracycline-based chemotherapy. Tumor Biology 2015; 3061-7. IF: 2.84.

Sobek A, Zbořilová B, Procházka M, Šilhánková E, Koutná  I, Klásková E, Tkadlec E, Sobek A. High incidence of monozygotic twinning after assisted reproduction is related to genetic information, but not to assisted reproduction technology itself. Fertil Steril, 2015;  103(1): 756-60. IF 4.59.

2014

Bouchalova K, Kharaishvili G, Bouchal J, Vrbkova J, Megova M, Hlobilkova A.. Triple negative breast cancer - BCL2 in prognosis and prediction. Review. Current Drug Targets 2014;15(12):1166-1175. IF(2013): 3.597.

Kharaishvili G, Simkova D, Bouchalova K, Gachechiladze M, Narsia N, Bouchal J. The role of cancer-associated fibroblasts, solid stress and other microenvironmental factors in tumor progression and therapy resistance. Cancer Cell International 2014;14:41. eCollection 2014. IF(2012): 2.093.

Potěšil J, Kopřiva F, Godava M, Svetlíková M. Kortikorezistentní astma – aktuální klasifikace, definice a molekulární mechanizmy glukokortikoidní rezistence na buněčné úrovni. Klin Farmakol Farm 2014; 28(1):31-35.

Svetlikova M, Starek I, Spenerova M, Potesil J, Sulla I, Hucko C, Mihal V, Balik V. Pharyngeal perforation after blunt cervical trauma in child. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014;78(1):5-9.  IF:1,350.

Pastucha D, Filipcikova R, Klaskova E, Horakova D, Kocvrlich M. Most common causes of sudden death in young athletes. Exp Clin Cardiol. 2014; 20(1): 2418-2428.  IF:0,76.

Klaskova E, Tüdös Z, Sobek A, Dostal J, Prochazka M, Zbořilova B, Sobek A Jr., Dostalova Z, Zapletalova J. Low-Level 45X/46, XX Mosaicism up to 10% Aneuploidy in Women Undergoing IVF Procedure Seems Not To Be Associated with a Higher Prevalence of Congenital Cardiovascular Disease and Thoracic Aorta Dilatation: a Prospective Cardiovascular Magnetic Resonance Study. In: Ben-Rafael Z (ed.): 18th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI). Monduzzi Editoriale, 2014; 17-21.

Flögelová H, Langer J, Šmakal O, Michálková K, Bakaj-Zbrožková L, Zapletalová J. Renal parenchymal thickness in children with solitary functioning kidney. Pediat Nephrol, 2014; 29:241-248. IF:2.939. 

Kopřiva F. Asthma bronchiale u dětí v prvních letech života. Postgraduální medicína 2014;16(2), 121-125.

Kopřiva F, Pallerová J. Montelucast již 15 let nejen v léčbě asthmatu. V medicíně běží čas rychleji. Farmakoterapie: diagetologie - alergologie - pneumologie - revmatologie 2014;10(1), 26-28.

Mihál V, Zápalka M, Michálková K, Remeníková B, Tůma J. Smíšený stidor jako příčina cystické duplikatury jícnu. Pediatr. praxi 2014;15(4), 233-234.

Mihál V, Venháčová P, Šarapatka J, Vaverková L, Michálková K. Posttraumatická torze varlete jako příčina akutního skrota. Pediatr. praxi 2014;15(3), 174-176.

Drápalová R, Fabulová P, Klásková E, Kopřiva F, Mihál V. Streptococcus agalactiae jako původce opakovaných sepsí u imunokompetentního kojence. Pediatr. praxi 2014;15(2), 86-88.

Mihál V, Loveček M, Špenerová M, Michálková K. Vzácná příčina bolestí břicha: Invaginace vyvolaná invertovaným Meckelovým divertiklem. Pediatr. praxi 2014;15(1), 50-51.

Pospíšilová D, Holub D, Židová Z, Sulovská L, Houda J, Mihál V. Hepcidin levels in Diamond-Blackfan anemia reflect erythropoietic activity and transfusion dependency.Haematologica: the hematology journal 2014; 99(7), "e118-1"-"e121-4". IF: 5,068.

Aleksijević D, Krahulík D, Mihál V, Michálková K, Klásková E, Venháčová P. Endocrine dysfunction after traumatic brain injury in children and adolescents (a single centre prospective and rerospective study). BRAIN INJURY 2014; 28(5-6), 603-604.

Kopřiva F, Kolek V, Zittová R. Intervenční bronchoskopie v dětském věku. Studia pneumologica et phthiseologica 2014;74(4), 137-142.

Houda J, Džubák P, Karásková E, Holub T, Vydra D, Mlčůchová D. Výskyt anemie a význam měření hladiny hepcidinu metodou ELISA u dětí s nespecifickými střevními záněty. Čes-slov Pediat 2014;69(3), 137-147.

Smolka V, Ehrmann J, Tkachyk O, Zápalka M. Vztah rizikových faktorů mezi metabolickým syndromem a nealkoholickým ztučněním jater u dětí a dospívajících. Čas Lék Čes 2014;153(2), 91-97.

Mihál V, Flögelová H, Aleksijević D, Michálková K, Šmakal O. Renální absces jako raritní komplikace akutní pyelonefritidy. Pediatr. praxi 2014;15(2), 106-108.

Volejníková J, Slámová L, Stárková J, Fronková E, Zaliová M, Řezníčková L. CD2-positive B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia with an early switch to the monocytic lineage. Leukemia 2014; 28(3), 609-620.

Mihál V, Korkešová P, Léblová Z, Michálková K. Kulovité zastínění na rengenovém snímku hrudníku u dítěte s horečkou - pediatrická entita. Pediatr. praxi 2014;15(5), 298-299.

Šigutová L, Klásková E, Rohanová M, Špenerová M, Saitz J, Kopřiva F. Stevensův-Johnsonův syndrom při infekci dýchacích cest způsobené Mycoplasma pneumoniae. Pediatr. praxi 2014; 15(5), 294-297.

Yang J, Park T, Lee S, Pospíšilová D. Molecular characterization and clinical impact of t(11;15)(q23;q14-15) MLL-CASC5 rearrangement. Haematologica: the hematology journal 2014; 99(1), "e11-1"-"e13-3". IF: 5.868

Mihál V, Janda J. Kurzy plavání pro kojence a batolata - co by měly vědět jejich rodiny. Vox pediatrie 2014;14(10), 31-34.
 
Karásková E, Vydra D, Smolka V, Véghová Velgáňová M, Tchachyk O, Toukálková L. Refeeding syndrom v dětském věku. Čes-slov Pediat 2014; 69(6), 363-369.

Špenerová M, Srovnal J, Potěšil J, Hajdúch M, Mihál V, Džubák P. Historie glukokortikoidní terapie v léčbě akutních leukémií u dětí. Čes-slov Pediat 2014; 69(6), 350-362.

Mihál V, Malý T, Heřmanová Z, Michálková K. Vzácná etiologie horní střevní obstrukce u dětí - syndrom arteria mesenterialis superior. Pediatr. praxi 2014;15(6), 371-373.

Houda J, Pospíšilová D, Horváthová M. Úloha hepcidinu v regulaci metabolismu železa. Čes-slov Pediat 2014;69(5), 301-312.

 

2013

Coenen EA, Zwaan CM, Reinhardt D, Harrison CJ, Haas OA, De Haas V, Mihal V, De Moerloose B, Jeison M, Rubnitz J.E, Tomizawa D, Johnston D, Alonzo: Pediatric acute myeloid leukemia with t(8;16)(p11;p13), a distinct clinical and biological entity: A collaborative study by the International-Berlin- Frankfurt-Münster AML-study group. Blood 2013; 122(15): 2704-2713. IF:9.561

Komenda M, Schwarz D, Feberová J, Štípek S, Mihál V, Dušek M. Medical faculties educational network: Multidimensional quality assessment, Computer Methods and Programs in Biomedicine 2013; 2: 900-909.

Sramkova L, Sterba J, Hrstkova H, Mihal V, Blazek B, Timr P, Cerna Z, Prochazkova D, Hak J, Sedlacek P, Janotova I, Vodickova E, Zemanova Z, Jarosova M. Development of treatment and clinical results in childhood acute myeloid leukemia in the Czech Republic. Memo - Magazine of European Medical Oncology 2013; 6(1): 41-45.

Kopriva F, Godava M, Markova M, Vodicka R, Dusek L, Muzik J, Schneiderova E, Vrtel R, Mihal V. Possible control of paternal imprinting of polymorphisms of the ADAM33 gene by epigenetic mechanisms and association with level of airway hyperresponsiveness in asthmatic children. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2013;157(4):367-73. IF: 0,9.

Kopřiva F. Pískoty a viry. Pediatr. praxi 2013;14(6): 372–374.

Soucek O, Zapletalova J, Zemkova D, Snajderova M, Novotna D, Hirschfeldova K, Plasilova I, Kolouskova S, Rocek M, Hlavka Z, Lebl J, Sumnik Z. Prepubertal Girls With Turner Syndrome and Children With Isolated SHOX Deficiency Have Similar Bone Geometry at the Radius. J Clin Endocrinol Metab 2013; 98(7): E1241-7. IF: 6.43

Soucek O, Lebl J, Zapletalova J, Novotna D, Plasilova I, Kolouskova S, Zemkova D, Rocek M, Hlavka Z, Hirschfeldova K, Sumnik Z. Bone Geometry and Volumetric Bone Density at the Radius in Patients with Isolated SHOX Defi ciency. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2013; 121:109–114. IF: 1.555.

Koudelakova V, Radova L, Svoboda M, Wei W, Kharaishvili G, Bouchal J, Trojanec R, Hajduch M, Kolar Z, Bouchalova K. Copy number changes in triple negative breast cancer – new molecular targets. ASCO, 49th Annual Meeting, May 31-June 4, 2013, Chicago, IL. Abstract 1063. J Clin Oncol 2013; (suppl; abstr 1063). IF:18.372.

Potesil J, Kopriva F, Dzubak P, Godava M, Radova L, Srovnal J, Mihal V, Hajduch M. The expression of multidrug resistance protein 1 and multidrug resistance-associated protein 1 in peripheral blood lymphocytes amongst children and young adults. Centr Eur J Immunol 2013;38(4):518-529. IF: 0,378.

Ludíková B, Mihál V. Progress in Teaching Pediatrics at Faculty of Medicine and Dentistry Palacky University Olomouc. Procedia Social and Behavioral Sciences 2013; 106(10):2155–2158.

Pospisilova D, Holub D, Zidova Z, Ludikova B, Sulovska L, Divoky V, Horvathova M. Erythropoiesis and Iron Metabolism In Diamond-Blackfan Anemia. Blood (ASH Annual Meeting Abstracts) 2013; 122 (21): 2478. IF: 9,06.

Klásková E, Tüdös Z, Procházka M, Pilka R, Dostál J, Sobek A, Zapletalová J. Low-level 45,X/46,XY mosaicism up to 10% of aneuploidy in women undergoing IVF procedure seems not to be associated with higher prevalence of congenital cardiovascular disease and thoracic aorta dilatation: a prospective study (abstrakt). Ultrasound Obstet Gynecol 2013; 42 (Supl.1):152 IF: 3.557

Mihál V, Venháčová P, Szkupa M, Michálková K. Penetrující poranění hrudníku úlomkem skla. Pediatr. praxi 2013; 14(3): 199-200.

Neuwirtova R, Fuchs O, Holicka M, Vostry M, Kostecka A, Hajkova H, Jonasova A, Cermak J, Cmejla R, Pospíšilová D, Vondráková J. Transcription factors Fli1 and EKLF in the differentiation of megakaryocytic and erythroid progenitor in 5q- syndrome and in Diamond-Blackfan anemia. Ann Hematol. 2013; 92(1):11-8.

Mihál V, Greplová E. Mapovitý jazyk. Pediatr. praxi 2013; 14(1): 54.

Mihál V, Michálková K, Ehrmann J, Krahulík D. Fibrozní dysplazie lebky.Pediatr. praxi 2013; 14(1): 58-59.

Kopřiva F, Mihál V. Respirační sycytiální virus - možnosti prevence a léčby. Klin Farmakol Farm 2012; 26(4): 175-180.

Mihál V, Michálková K, Petrová Z. Mnohočetné fraktury u kojence s chronickým subdurálním hematomem jako následek fyzického týrání? Pediatr. praxi 2013; 14(2):137-139.

Mihál V, Kopřiva F, Michálková K. Exogenní lipoidní pneumonie - medicínský hazard polykačů ohně. Pediatr. praxi 2013; 14(4): 265-266.

Potěšil J, Kopřiva F, Džubák P, Donevska S, Hajdúch M. Systémový vliv průduškového astmatu na expresi proteinu vícečetné lékové rezistence 1 v lymfocytech periferní krve u dětí. Alergie 2013; 0(5):171-174.

Karásková E, Vydra D, Véghová Velgáňová M. Léčebná výživa u dětí. Prakt. Lékáren 2013;9(5):182-186.

Mihál V et al. Vybrané kapitoly z pediatrie -aktualizované a rozšířené vydání. Elektronické vydání, 2013.

Hálek J, Neklanová M. Primární písařský třes. Pediatr. praxi 2013;14(5): 321-322.

Kopřiva F, Kolek V, Michálková K. Tracheální divertikl s recidivující stenózou trachey. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2013; 10( 3): 9-12.

Mihál V, Malý T, Michálková K. Neresponibilní nepřímá inguinální hernie obsahující ovárium. Pediatr. praxi 2013; 14(5): 329-330.

Sulovská L, Stejskalová I, Pospíšilová D, Hrachovská I, Flögelová H. Když trombocytopenie není imunitní trombocytopenická purpura. Pediatr. praxi 2013; 14(3): 192-194.

Mihál V. Lokální léčba povrchového infantilního hemangiomu propranololem. Pediatr. praxi 2013; 14(4): 260.

Holger C, McMullin MF, Bento C, Pospíšilová D, Percy M, Hussein K, Schwarz J, Aström M, Hermouet S: Erythrocytosis in Children and Adolescents—Classification, Characterization, and Consensus Recommendations for the Diagnostic Approach,
Pediatr Blood Cancer. 2013; 60 (11):1734-8. IF: 2.353

Mihál V. Opakovaná bronchoskopie pro aspiraci burských oříšků se život ohrožujícími komplikacemi. Pediatr. praxi 2013;14(6): 390-391.

Penka M, Schwarz J, Ovesná P, Červinek L, Dulíček P, Pospíšilová D, Kissová J, Pavlík T. Účinnost léčby anagrelidem u nemocných s Ph-negativními myeloproliferativními chorobami: ovlivnění výskytu trombózy ve výstupech Registru pacientů s diagnózou esenciální trombocytopenie a trombocytopenie provázející jiné myeloproliferativní onemocnění léčených Tromboreductinem ke konci roku 2012. Vnitř Lék 2013;15(1): 516-531.

Pospisilova D, Holub D, Zidova Z, Ludikova B, Sulovska L, Divoky V, Horvathova M. Erythropoiesis and Iron Metabolism In Diamond-Blackfan Anemia. Blood (ASH Annual Meeting Abstracts) 2013; 122(21): 2478. IF: 9,06.

2012

Pospíšilová D, Houda J, Holub D, Ludíková B, Mojzíková R, Pospíšilová P, Židová Z, Kapraľová K, Horváthová M, Hajdúch M, Džubák P. Význam stanovení hladiny hepcidinu v diagnostice vybraných typů anémií v dětském věku. Transfuze Hematol. dnes 2012; 18(2): 58-65.

Mihál V, Stárek I, Michálková K, Geierová M. Opakované zduření krčního lymfangiomu po kompletní chirurgické eradikaci. Pediatr. praxi 2012; 13(5): 346-349.

Komenda M, Schwarz D, Feberova J, Stipek S, Mihal V, Dusek L. Medical faculties educational network: Multidimensional quality assessment, Computer Methods and Programs in Biomedicine 2012; 108(3): 900-909.

Ludikova B, Mihal V. Innovating the compulsory study subject of Paediatrics and the creation of multimedia text for practical training. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2012; 55: 1188-1195.

Kopřiva F. Antileukotrieny v dlouhodobém nebo intermitentním podavá́ní? Alergie 2012; 14(2):108 -112.

Kopřiva F, Mihál V. Respirační syncytiální virus - možnosti prevence a léčby. Klin Farmakol Farm 2012;26 (4):175-180.

Hirschfeldova K, Solc R, Baxova A, Zapletalova J. SHOX gene defects and selected dysmorphic signs in patients of idiopathic short stature and Léri–Weill dyschondrosteosis. Gene 2012; 491:123–127. IF: 2.443.

Sanna-Cherchi S, Kiryluk K, Burgess KE, Bodria M, Sampson MG, Hadley D, Nees SN, Verbitsky M, Perry BJ, Sterken R, Lozanovski VJ, Materna-Kiryluk A, Barlassina C, Kini A, Corbani V, Carrea A, Somenzi D, Murtas C, Ristoska-Bojkovska N, Izzi C, Bianco B, Zaniew M, Flogelova H. Copy-Number Disorders Are a Common Cause of Congenital Kidney Malformations. Am J Hum Genet,2012;91: 987-997. IF 11.202

Flögelová H, Šmakal O, Hálek J, Michálková K, Švecová V, Zapletalová. Znamená postnatální záchyt dilatace ledvinové pánvičky větší riziko infekce močových cest? Čes-slov Pediat 2012; 67: 223-228.

Cizkova M, Bouchalova K, Friedecky D, Polynkova A, Janostakova A, Radova L, Cwiertka K, Trojanec R, Zezulova M, Zlevorova M, Hajduch M, Melichar B. High lapatinib plasma levels in breast cancer patients – risk or benefit? Tumori 2012;98:162-165. IF: 0.922

Pospisilova D, Cmejlova J, Ludikova B, Stary J, Cerna Z, Hak J, Timr P, Petrtylova K, Blatny J, Vokurka S, Cmejla R. The Czech National Diamond-Blackfan Anemia Registry: clinical data and ribosomal protein mutations update. Blood Cells Mol Dis, 2012;48(4):209-18. IF:2,259

Ludíková B, Luhový M, Klásková E, Novák Z, Kopřiva F, Pospíšilová D. Méně obvyklé manifestace infekce Parvovirem B 19 u dětí. Čes-slov Pediat 2012; 67(3):160-168.

Ludíková B, Mihál V. Innovating the compulsory study subject of Paediatrics and the creation of multimedia text for practical training. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2012;suplementum: 1188-1195.

Ludíková B, Mojzíková R, Pospíšilová P, Houda J, Sulovská L, Divoká M, Hak J, Procházková D, Divoký V, Pospíšilová D. Deficit pyruvátkinázy v dětském věku. Čes-slov Pediat 2012;67(3):152-159.

Klásková E, Tüdös Z, Wiedermann J, Šnajderová M, Zapletalová J. Postižení kardiovaskulárního systému u Turnerova syndromu. Čes-slov Pediat 2012; 67(2):103-111.

Horos R, Ijspeert H, Pospisilova D, Sendtner R, Andrieu-Soler C, Taskesen E, Nieradka A, Cmejla R, Sendtner M, Touw IP, von Lindern M. Ribosomal deficiencies in Diamond-Blackfan anemia impair translation of transcripts essential for differentiation of murine and human erythroblasts. Blood. 2012; 119(1):262-72. IF 9,060

Potomkova J, Mihal V, Schwarz D. Medical education for YouTube generation. In: E-Learning – Engineering, On-Job Training and Interactive Teaching. A. Silva et al. (eds.). InTech: Rijeka (Croatia), 2012; 157-176.

Mihál V, Potomková J, Zapletalová J, Šubová D. Innovation of undergraduate evidence-based paediatric curriculum: a case study. In: MEFANET report 05: Technology enhanced learning in medical education. Schwarz D. et al. (eds.). Masaryk University: Brno, 2012; 38-42.

Mihál V, Michálková K, Novák Z, Kamínek P. Avaskulární nekróza u dítěte s akutní lymfoblastickou leukémií. Pediatr. praxi 2012;13(1):50-51.

Hálek J, Neklanová M. Benigní paroxyzmální torticollis. Pediatr. praxi 2012;13(2):118-119.

Mihál V, Pospisilova D, Novák Z, Luíková B, Mathonová J, Jarošová M, Tichý T,Michálková K. Ewingův sarkom - vzácná příčina bolestí kloubů a kostí. Pediatr. praxi 2012; 13(2):126-129.

Mihál V, Michálková K, Kantor L, Malý T. Přechodná střevní obstrukce jako projev syndromu novorozeneckého úzkého levého tračníku. Pediatr. praxi 2012;13(4): 272-274.

Mihál V. Dopad televize na vývoj dítěte. Pediatr. praxi 2012; 13(4): 281-282.

Mihál V. Uštknutí zmijí. Pediatr. praxi 2012; 13(4): 270-270.

Labonek M, Neklanová M, Burešová J, Buřval S, Kuba R, Herzig R, Kaňovský P. Subkortikální „band“ heterotopie mozkové kůry s farmakorezistentní epilepsií. Neurol. Praxi 2012; 13(1):47-52.

Smolka V, Klásková E, Hájek M, Rohanová M, Aleksijević D, Zapletalová J, Wiedermann J. Hyperbarická oxygenační terapie závažných kraniocerebrálních poranění u dětí a adolescentů. Cesk Slov Neurol N 2012; 75/108(4): 485-489. IF: 0,246

Aleksijević D, Smolka V, Klásková E, Mihál V, Wiedermann J, Venháčová P, Krahulík D, Zapletalová J. Hypothalamo-hypofyzární dysfunkce u dětí a dospívajících po mozkovém úrazu – prospektivní sledování. Čes-slov Pediat 2012; 67(4): 234-241.

Volejníková J, Mejstříková E, Slámová L, Mihál V, Štěrba J, Jabali Y. Stanovení mimodřeňové leukemické inflitrace u dětské akutní lymfoblastické leukemie a jeho klinické využití. Přehledný článek a vlastní výsledky. Transfuze Hematol. dnes 2012; 18(3): 124-129.


Venháčová J. Specifika diabetické edukace u dětí. Vnitř Lék 2012; 58(4): 309-312.

Gvozdiaková T, Kopřiva F, Zápalka M, Mihál V. Bulozní forma Henoch - Schonleinovy purpury. Alergie 13(4):291-294.

Šnajderová M, RiccardiVM, Petrak B, Zemkova D, Zapletalová J, Mardesic T. The importance of advanced parental age in the origin of neurofibromatosis type 1. American Journal Medicine Gene A. 2012;158A(3):519-23. IF: 1,4

Zapletalová J, Lebl J, Šnajderová M. Turnerův syndrom v dětství a v adolescenci -současné možnosti léčby. Remedia 2012; 22(3):198-203.

Penka M, Schwarz J, Campr V, Pospíšilová D, Křen L, Nováková L, Bodzásová C, Brychtová Y, Černá O, Dulíček P, Jonášová A. Shrnutí doporučení České pracovní skupiny pro Ph - negativní myeloproliferativní onemocnění (CZEMP) České hematologické společnosti pro diagnózu a terapii BCR/ABL-negativní myeloproliferací. Vnitř Lék 2012; 12(3):163-168.

Mihál V, Kopřiva F, Vyhnánek M, Šnajdauf J, Michálková K, Venháčová P. Oslabené dýchání a kašel jako první příznaky kongenitální malformace dýchacích cest. Pediatr. praxi 2012; 13(5): 415-417.

Zapletalová J, Lébl J.  Defekt v SHOX genu jako příčina malého vzrůstu – kasuistika. Kazuistiky v diabetologii 2012; 14(3): 20-25.

Rohanová M, Smolka V, Klásková E, Wiedermann J, Saitz J, Michálková K. Akutní diseminovaná encefalomyelitida. Čes-slov Pediat 2012; 67(6): 385-389.

Bouchalova K, Svoboda M, Kharaishvili G, Radova L, Bouchal J, Trojanec R, Koudelakova V, Hajduch M, Cwiertka K, Kolar Z: BCL2 protein in prediction of relapse in triple-negative breast cancer (TNBC) treated with adjuvant anthracycline-based chemotherapy. ASCO, 48th Annual Meeting J Clin Oncol. 2012; 30 (supl). IF:18.97.

2011

Lebl J, Zapletalová J. Léčba růstovým hormonem v pediatrii. Historie a současnost. Klin Farmakol Farm 2011;25(1):18-23.

Volejnikova J, Mejstrikova E, Valova T, Reznickova L, Hodonska L, Mihal V at al. Minimal residual dinase in peripheral blood at day 15 identifies subgroup of chidhood B – cell precursor acute lymphoblastic leukemia with superior prognosis. Haematologica 2011;96(12) 1815-1821. IF:5,9

Kopřiva F. Genetika astmatu. Naděje nebo komplikace. Alergie 2011; (SUPPL. 1):19- 22.

Pospíšilová D, Handrková H, Petrák J, Halada P, Čmejla R. Tyrosine 87 is vital for the of protein arginine methyltransferase 3 PRMT3. Biochimica et Biophysica Acta 2011;1814(2): 277-282. IF: 4.782

Kharaishvili G, Cizkova M, Bouchalova K, Mgebrishvili G, Kolar Z, Bouchal J. Collagen triple helix repeat containing 1 protein, periostin and versican in primary and metastatic breast cancer: an immunohistochemical study. J Clin Pathol 2011;64(11):977-982. IF: 2.306

Pospisilova D, Cmejlova J, Stary J, Cerna Z, Hak J, Cmejla R, Ludikova B: Phenotype/Genotype Correlations in Diamond-Blackfan Anaemia – An Update From the Czech National DBA Registry. Blood (ASH Annual Meeting Abstracts), 2011;118: 5269. IF:9,898

Cmejla R, Ludikova B, Sukova M, Blatny J, Pospisilova D. Can mutations in the ribosomal protein S26 (RPS26) gene lead to Klippel-Feil syndrome in Diamond-Blackfan anemia patients? An update from the Czech Diamond-Blackfan Anemia registry. Blood Cells Mol Dis. 2011; 46(4): 300-1. IF: 2,351

Mihál V, Potomková J. A casuistic model of evidence-based answers to clinical questions using blended learning: an overview. MEFANET report 04. Efficient multimedia teaching tools in medical education. (Eds.). Masaryk University 2011; suplem: 19-23.

Mihál V, Krahulík D, Véghová Velgáňová M, Kamínek P, Michálková K. Istmická spongylolistéza. Pediatr. praxi 2011;12(1): 53-54.

Mihál V, Michálková K, Neklanová M, Hálek J.  Neobvyklá příčina dlouhodobé migrény s vertigem. Pediatr. praxi 2011;12(2):130-131.

Mihál V, Novák Z, Michálková K, Hůlková E. Kdy je indikována léčba infantilních hemangiomů propranolem? Pediatr. praxi 2011;12(2):108-110.

Mihál V, Malý T, Tichá V, Novák Z, Pásková V, Novosadová J, Michálková K. Subtotální laparoskopická resekce asymptomatických cyst sleziny- přehled literatury. Pediatr. praxi 2011;12(3):207-209.

Klásková E, Wiedermann J, Kopřiva F, Smolka V. Kardiální příznaky vrozeného centrálního hypoventilačního syndromu. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 2011;10(2):17-21.

Mihál V, Michálková K, Prášil V, Malý T, Novák Z, Kufürstová D, Geierová M. Krvácení do lymfangiomu hrudní stěny a levé axily jako příčina jejího náhlého zduření. Pediatr. praxi 2011;12(5):348-350.

Zdráhalová K, Sedláček P, Smíšek P, Keslová P, Štěrba J, Hrstková H, Blažek B, Mihál V, Hak J, Procházková D, Černá Z. Léčebná studie Relapsed AML 2001/01, 02 pro děti s relapsem akutní myeloidní leukemie nebo primárně rezistentní nemocí zlepšila jejich naději na vyléčení. Transfuze a hematologie dnes 2011;17(3):113 -121.

Starý J, Mihál V, Smíšek P, Blažek B, Jabali Y, Hrstková H, Hak J, Pospíšilová D, Jarošová M. History of treatment and long-term outcome in children with acute lymphoblastic leukemia in the Czech Republic. Magazine of european medical oncology Memo, 2011; 4:140-141.

Handrková H, Petrák J, Halada P, Čmejla R, Pospíšilová D. Tyrosine 87 is vital for the activity of human protein arginine methyltransferase 3 (PRMT3). Biochimica et Biophysica Acta, 2011;1814:277–282. IF:4.782

J Lebl, J Zapletalová. Léčba růstovým hormonem. Historie a současnost. Klin Farmakol Farm 2011;25(1):18-23.

Hálek J, Dubrava L, Kantor L. Léčebná hypotermie v léčbě hypoxickoischemické encefalopatie u novorozenců. Pediatr. Praxi 2011; 12(6):390-393.

Kerblom HK, Krischer J, Virtanen SM, Becker D, Dupte J, Venháčová J. The Trial to Reduce IDDM in the Genetically at Risk study: recruitment, intervention, Diabetologia 2011; 54:627–633. IF: 6.487

Venháčová J. Zvláštnosti v péči o dětské diabetiky. In Praktická diabetologie.  Praha: Maxdorf 2011; 640-652.

2010

Mejstríkova E, Volejnikova J, Fronkova E et al. Prognosis of children with mixed phenotype acute leukemia treated on the basic of consistent immunophenotypic kritéria. Haematologica- The Hematology Journal 2010;95(6):928-935 IF: 4.003.

Stary J, Jabali Y, Trka J, Hrusak O, Mihal V et al. Long – term results of treatment of childhood acute lymphoblastic leukemia in the Czech Republic. Leukemia 2010;24(2):425-8 IF: 8.966

Kopřiva F. Měnící se podoby zánětu. Alergie 2010;12(2): 89-92.

Krahulik D, Zapletalova J, Frysak Z, Vaverka M. Dysfunction of hypothalamic-hypophysial axis after traumatic brain injury in adults. Clinical article Journal of Neurosurgery 2010;113(3):581-584. IF: 2,594

Zapletalová J, Klásková E, Lebl J, Šnajderová M. Turnerův syndrom. Moderní gynekologie a porodnictví (Vybrané kapitoly z endokrinologie), 2010; 19(2): 138-153.

Zapletalová J, Aleksijević D, Smolka V, Krahulík D, Fryšák Z. Posttraumatický hypopituitarismus u dětí a dospívajících. Cesk Slov Neurol N, 2010;74/106(4): 398-401. IF: 0,246

Zapletalová J, Lebl J, Baxová A, Hirschfeldová K. Defekt v SHOX genu – příčina familiárního malého vzrůstu. Remedia 2010; 5: 313-318.

Aleksijević D, Zapletalová J, Smolka V, Klásková E, Wiedermann J, Krahulík D, Vaverka M, Fryšák Z. Neuroendokrinní dysfunkce u dětí a dospívajících po úrazu mozku. Cesk Slov Neurol N, 2010;74/106(4):409-414. IF:0,246

Declerck PJ, Darendeliler F, Góth M, Kolouskova S, Micle I, Noordam C, Peterkova V, Volevodz N N, Zapletalová J, Ranke MB. Biosimilars controversies as illustrated by rhGH. Current Medical Research and Opinion 2010; 26(5):1219-1229. IF:2.498

Hálek J, Flögelová H, Michálková K, Šmakal O et al. Diagnostic accuracy of postnatal ultrasound screening for urinary tract abnormalities. Pediatr Nephrol 2010;25(2):281-287. IF:2.183

Bouchalova K, Cizkova M, Cwiertka K, Trojanec R, Friedecky D, Hajduch M. Lapatinib in breast cancer – the predictive signifikance of HER1 (EGFR), HER2, PTEN and PIK3CA genes and lapatinib plasma level assessment. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2010;154(4):281-288. IF:0.716.

Klásková E, Zapletalová J, Sobek A, Horák D, Wiedermann J, Sobek A Jr. Postižení kardiovaskulárního systému u žen s Turnerovým syndromem, kardiovaskulární rizika spojená s těhotenstvím. Prakt Gyn, 2010; 14(3):142-146.

Boria I, Garelli E, Gazda HT, Aspesi A, Quarello P, Pavesi E, Ferrante D, Meerpohl J, Kartal M, Da Costa L, Proust A, Leblanc T, Simansour M, Dahl N, Fröjmark AS, Pospisilova D. The ribosomal basis of Diamond-Blackfan anemia: mutation and database update. Hum Mutat, 2010; 31(12): 1269-79. IF:5,956.

Potomkova J, Mihal V, Zapletalova J et al. Integration of evidence-based practice in bedside teaching paediatrics supported by e-learning. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2010;154(1):83-88. IF:0,716

Mihál V, Michálková K, Formánek R, Tichý M, Novák Z, Pospíšilová D. Anaplastický velkobuněčný lymfom jako příčina uzlinového syndromu třísla. Pediatr. praxi 2010; 11(3): 194-195.

Mihál V. Absces sleziny jako projev generalizované infekce. Pediatr. praxi 2010;11(5): 339-341.

Kopřiva F. Posttranskripční a negenomové účinky glukokortikoidů. Remedia 2010;20(1):60-63.

Mihál V, Michálková K, Flögelová H, Neklanová M, Micková M, Vágnerová I, Krahulík D. Pyogenní spongylitida jako příčina bolesti zad. Pediatr. praxi 2010;11(4):261-263.

Kopřiva F. Opomíjená úloha parazitů v evoluci imunitního systému? Alergie 2010;1:32- 40.

Mihál V. Neutropenie v dětském věku. Pediatr. praxi 2010;11(2):87-90.

Pospíšilová D. Současný přístup k léčbě přetížení železem. Farmakoterapie: diabetologie - alergologie - pneumologie - revmatologie 2010;12(1): 105-112.

Boria IL, Garelli E, Gazda HT, Aspesi A, Quarello P, Pavesi E, Ferrante D, Meerpohl JJ, Kartal M, Da Costa L, Proust A, Leblanc T, Simansour M, Dahl N, Fröjmark AS, Pospisilova D, Cmejla R. The ribosomal basis of diamond-blackfan anemia: mutation and database update. Human Mutation 2010; 31(12):1269-79; IF: 6,887

Mihál V, Zápalka M, Michálková K. Význam sonografického vyšetření při diagnóze tříselné ovariální kýly u dvou dívek kojeneckého věku. Pediatr. praxi 2010; 11(6):400-401.

Mihál V, Janda J. Plavání kojenců a batolat - co by měli vědět jejich rodiče. Čes-slov Pediat 2010;65(12):717-722.

Penka M, Schwarz J, Ovesná P, Hluší A, Korístek Z, Doubek M, Pospíšilová D. Esenciální trombocytemie a jiné myeloproliferace s trombocytemií léčené Thromboreductinem. Výstupy z databáze Registru k 1. čtvrtletí roku 2010. Vnitř Lék 2010;(6):503-512

Hákek J. Lehká poranění hlavy u dětí. Pediatr. praxi 2010;11(4): 228-231.

Hákek J. Afektivní záchvaty. Pediatr. praxi, 2010;1(6):378-379.

Zoban P, Borek R, Budošová H, Dortová H, Hálek J, Hitka J, Kubinová H, Píšová M, Podešvová M, Pudíková R. Změny incidence postižení vývoje u dětí s velmi nízkou a extrémně nízkou porodní hmotností ve 24 měsících korigovaného věku, narozených v letech 1997–2007. Česká gynekologie 2010;75(5), 455-461.

2009

Mejstrikova E, Pelkova V, Reiterova M, Mihál V. Composition of Cellular Subsets by Flow Cytometry Identifies Differences Between MDS Subtypes and Aplastic Anemia but No Differences Are Identified Between Cases with and without Monosomy 7. BLOOD 2009;114(22):1462-1462. IF:10.555.

Flögelová H, Vrána J. Noční pomočování – problém každé ambulance pediatra. Pediatr. praxi 2009;10(3):146-150.

Bouchalova K, Cizkova M, Cwiertka K, Trojanec R, Hajduch M. Triple negative breast cancer – current status and prospective targeted treatment based on HER1 (EGFR), TOP2A and C-MYC gene assessment. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2009;153(1):13-18.

Kopriva F, Dzubak P, Potesil J, Hajduch M. The anti-inflammatory effects of inhaled corticosteroids versus anti-leukotrienes on the lymphocyte P-glycoprotein (PGP) expression in asthmatic children. J Asthm, 2009; 46 (4); 366-370. IF:1.750

Cmejla R, Cmejlova J, Handrkova H, Petrak J, Petrtylova K, Mihal V, Stary J, Cerna Z, Jabali Y, Pospisilova D: Identification of mutations in the ribosomal protein L5 (RPL5) and ribosomal protein L11 (RPL11) genes in Czech patients with Diamond-Blackfan anemia. Hum Mutat 2009;30(3):321-327. IF:6,887

Penka M, Schwarz J, Pavlík T, Pospíšilová D, Indrák K, Doubek M. Výsledky léčby nemocných s esenciální trombocytemií a dalšími myeloproliferacemi provázenými trombocytemií - Zpráva z registru pacientů léčených thromboreductinem. Vnitř Lék 2009; 55(11): 1-12.

Obermannová B, Černá J, Janštová V, Koloušková S, Neumann D, Pomahačová R, Škvor J, Šnajdrová M, Šumník Z, Zapletalová J, Lebl J. Klinický význam vyšetřování mutací genu pro transkripční faktor PROP 1 u dětí s vrozeným deficitem růstového hormonu. Čes-slov Pediat 2009;6(24):296-304.

Lebl J, Koloušková S, Zapletalová J. Současné indikace k léčbě růstovým hormonem u dětí. Lékařské listy 2009;15:22-24.

Venháčová J, Venháčová P. Zvláštnosti diagnostiky a léčby diabetu u dětí. Interní Med. 2009, 11(suppl. B); 50-54.