Dětská galerie

Dětská galerie se nachází v přízemí Dětské kliniky a je určena pro tvořivé aktivity hospitalizovaným dětem i jejich rodičům. Každé odpoledne se zde mohou děti, kterým to dovoluje jejich aktuální zdravotní stav a samozřejmě jejich zájem, pod vedením dvou lektorek věnovat výtvarnému tvoření, které jim zpříjemňuje pobyt v nemocnici.

Pod rukama dětí vznikají zajímavá přáníčka, skládané květy, záložky, svícny, keramické hrníčky nebo figurky. V době adventu společně tvoříme adventní věnce, vánoční dekorace z modelovací hmoty, z těstovin, z včelího vosku nebo jiných přírodních materiálů. Děti také velmi rady navlékají korálky. Větší děti si mohou zkusit vyšívání nebo malbu na textil či hedvábí. Velmi často si svůj malý výtvor děti odnášejí s tím, že ho darují mamince, sourozenci, nebo paní učitelce ve škole. Někdy nové přáníčko poslouží k napsání pozdravu z nemocnice. Některé obrázky zútulní pokoje a chodby na odděleních kliniky nebo prostor dětské galerie.

V tvořivé dílničce se děti scházejí každé odpoledne, v omezené míře se zde pracuje i v době letních prázdnin. Někdy se sejdou děti jen dvě, jindy i deset. S malými dětmi se tvoření zúčastňují i jejich maminky, někdy dokonce i tatínci. S některými pacienty pracuje i odborná lektorka  arteterapie společně s dětskou psycholožkou. Pokud budete chtít podpořit dětské tvoření, můžete za symbolickou cenu zakoupit některý z výrobků, na kterém se děti, případně jejich maminky či příznivci Šance podíleli.

Prostory galerie jsou součástí kanceláře  a sídla Šance Olomouc – obecně prospěšné společnosti, která na klinice pomáhá hemato-onkologicky a chronicky nemocným dětem. Humanizuje nemocniční prostředí a pomáhá zajišťovat přístrojové a technické vybavení.