FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

 • Informovaný souhlas pacienta s endoskopickou retrográdní cholangiopankreatikografií (0.08 MB)
 • Informovaný souhlas pacienta s endoskopií – esophago-gastro-duodenoskopií_horního trávicího traktu (0.08 MB)
 • Informovaný souhlas pacienta s endoskopií – koloskopií dolního trávicího traktu (0.08 MB)
 • Informovaný souhlas s biopsií ledviny (0.06 MB)
 • Informovaný souhlas s EEG (0.06 MB)
 • Informovaný souhlas s kanylací (0.07 MB)
 • Informovaný souhlas s lumbální punkcí (0.06 MB)
 • Informovaný souhlas s alergenovou imunoterapii (0.08 MB)
 • Informovaný souhlas s balonkovou dilatací (0.1 MB)
 • Informovaný souhlas s bronchokonstrikčním testem (0.07 MB)
 • Informovaný souhlas s bronchoskopií v celk.znecitlivění (0.08 MB)
 • Informovaný souhlas s CT vyšetřením (0.11 MB)
 • Informovaný souhlas s endoskopií,proktoskopié,rektoskopií konečníku (0.08 MB)
 • Informovaný souhlas s genetickým lab. vyšetřením (0.04 MB)
 • informovaný souhlas s kanylací (0.07 MB)
 • Informovaný souhlas s magnetickou rezonancí (0.12 MB)
 • Informovaný souhlas s podáním propranololu (0.03 MB)
 • Informovaný souhlas s potním testem (0.07 MB)
 • Informovaný souhlas s provedením autokryokonzervace spermatu. (0.09 MB)
 • Informovaný souhlas s RTG vyš. močového ústrojí- vyluč.urografie (děti) (0.12 MB)
 • Informovaný souhlas s RTG vyšetřením zažívacího-GIT traktu (0.12 MB)
 • Informovaný souhlas s transfuzní terapí (0.09 MB)
 • Informovaný souhlas s trepanobiopsií (0.07 MB)
 • Informovaný souhlas se scintigrafickým vyšetřením (0.08 MB)
 • Informovaný souhlas se scintigrafií ledvin (0.08 MB)
 • Informovaný souhlas se specifickou léčbou alergenovou imunoterapií (0.08 MB)
 • Informovaný souhlas se sternální punkcí (0.07 MB)
 • Informovaný souhlas se zavedením nasojejunální sondy (0.09 MB)
 • Plná moc - vzor (0.03 MB)
 • Poučení a informovaný souhlas pacienta (zákonného zástupce pacienta) s hospitalizací (0.08 MB)
 • Poučení a informovaný souhlas pacienta (zákonného zástupce pacienta) s převzetím do ambulantní péče (0.09 MB)
 • Poučení a informovaný souhlas zákonného zástupce (opatrovníka) dětského pacienta s podáním anestézie (0.17 MB)
 • Předoperační vyšetření pro rodiče (0.03 MB)
 • Žádanka o provedení vyšetření před výkonem v celk. anestezii (0.04 MB)