INFORMACE K HOSPITALIZACI

Vážení rodiče,

na Dětské klinice v Olomouci je možné přijímat spolu s dítětem i maminku. V současné době je k dispozici 21 lůžek. Vzhledem k tomu, že budova kliniky byla postavena v době kdy společný pobyt v nemocnici nebyl obvyklý, je počet pokojů matky s dítětem limitován. V některých případech může maminka spát na mateřském pokoji mimo oddělení. Přes den je potom na pokoji se svým dítětem, o kterého se stará obvyklým způsobem. V každém případě má ale hospitalizace akutně nemocného dítěte přednost před hospitalizací doprovázející osoby - tj. zvláště v období zvýšeného výskytu akutních onemocnění (chřipková epidemie). Pokud není zákaz návštěv ve FNO, lze využít denního pobytu matky na oddělení s dítětem, ovšem v tomto případě bez nároků odpovídajících hospitalizaci(strava, nocleh,"neschopenka"). O přijetí matky rozhoduje lékař, který se řídí stavem dítěte, povahou onemocnění a volnou kapacitou lůžek pro doprovázející osoby. Na společný pokoj matky s dítětem jsou přednostně přijímány matky kojící a dále matky dětí, u kterých se předpokládá delší pobyt v nemocnici nebo matky chronicky nemocných dětí, které jsou přijaty k zácviku ve speciální péči.

Během hospitalizace na DK je nutné dodržovat následující pravidla pobytu vycházejících z právních předpisů a Provozního řádu FN v Olomouci:

 1. Matka je přijata k hospitalizaci ve FN vzhledem k potřebám svého dítěte, proto se o ně stará v plném rozsahu základní péče a dle pokynů ošetřujícího personálu. Je s dítětem v neustálém kontaktu.
   
 2. Dodržuje režim oddělení.
   
 3. Dětská klinika je současně i výukové pracoviště LF UP Olomouc. Žádáme Vás tímto o umožnění vyšetření Vašeho dítěte mediky. Tato vyšetření jsou prováděna pod dohledem lékaře a nejsou prováděny bolestivé procedury.
   
 4. Během hospitalizace se může po domluvě a se souhlasem ošetřujícího personálu pohybovat na vycházce v reálu FN.
   
 5. V případě opuštění areálu FN je automaticky propuštěna z hospitalizace a FN za ni nenese žádnou právní odpovědnost.
   
 6. Návštěvy dalších rodinných příslušníků na oddělení omezte, prosím, na minimum (otec dítěte) a v jiných případech jen mimo oddělení. Ale vždy jen po domluvě s personálem oddělení.
   
 7. Návštěvy dle provozního řádu od 10,00 hod do 18,00 hod.
   
 8. Dítě může opustit areál FN jen v případě oficiální propustky nebo po propuštění z hospitalizace. V obou případech přebírají rodiče za dítě právní odpovědnost
   
 9. Přestože při ošetřování je faktická odpovědnost za dítě na doprovázející matce, právní odpovědnost za matku a dítě nese personál DK a FN. Proto se požaduje od maminek plné respektování pokynů ošetřujícího personálu.
   
 10. Dle zdravotního řádu jsou za doprovod dítěte považováni pouze rodiče a pěstouni. Prarodiče a ostatní doprovázející osoby jen v případě, kdy rodiče z vážných důvodů nemohou být přijati. V ostatních případech přijetí těchto osob je účtován hospitalizační poplatek 330,--Kč na den.
   
 11. Hospitalizace doprovodu dítěte do 6 let věku: bez poplatku. Hospitalizace doprovodu dítěte nad 6 let věku se souhlasem příslušné zdravotní pojišťovny je bez poplatku. Hospitalizace doprovodu dětí nad 6 let,bez souhlasu zdravotní pojišťovny: je účtován poplatek 330,--Kč. V tomto případě ani není nárok na vystavení pracovní neschopnosti.
   
 12. Dle příkazu ředitele č.6/2003 je zákaz kouření v areálu FN v Olomouci.