NADACE A SDRUŽENÍ

Nadace a sdružení, které spolupracují Dětskou klinikou LF UP a FN Olomouc:

Šance
Sdružení rodičů a přátel onkologicky a hematologicky nemocných dětí.
Komerční banka Olomouc, č. účtu 53839811/0100
Rakovina věc veřejná
Nadace pro podporu výzkumu a vývoje v oblasti nádorových onemocnění.
Komerční banka Olomouc, č. účtu 191093910277/0100, var. symbol 3774