PŘEDNOSTOVÉ DĚTSKÉ KLINIKY

Chronologicky seřazení přednostové Dětské kliniky:

   1939-1959
prof. MUDr. Antonín Mores 
     1975-1986
prof. MUDr. Jiří Volejník, DrSc. 
             
  1959-1963:  doc. MUDr. Lubomír Pelikán, CSc.        1986-1994
doc. MUDr. Miloslav Navrátil, CSc.
             
  1963-1975
prof. MUDr. Jaroslav Lhoták, CSc.
    1994-
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.