Vedení dětské kliniky

Vedení kliniky - přednosta:
prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.tel. číslo: 58844 4401

Zástupce přednosty pro výuku:

doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, PhD. tel.číslo 588 44 4632

 

Vrchní sestra:
Mgr. Světlana Kašubová, tel.58844 2803

Sekretariát kliniky

Sekretariát FNOl:
Vilma Karmanová, tel. 58844 4400

 

 

Sekretariát LF UP:
Mgr. Hana Danyi, tel. 58844 4403

Webmaster:
Pavel Hilšer, tel. 608817413

Externí pracovníci Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

doc. MUDr. Marián Hajdúch, PhD.

MUDr. Petr Džubák, Ph.D

RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.

MUDr. Josef Srovnal, PhD.

Externí vyučující - PLDD

(prázdninová praxe po 4. ročníku všeobecného lékařství)

MUDr. Pavla Kolková
Dobnerova 26, Olomouc, tel. 585 415 151

MUDr. Kateřina Dorazilová
Dobnerova 26, Olomouc, tel. 585 414 397

MUDr. Dagmar Procházková
Na chmelnici 10, Olomouc, tel. 585 411 169

MUDr. Renata Kutrová
Slovenská 3, olomouc, tel. 585 224 729

MUDr. Blanka Krtičková
Řezníčková 8, olomouc, tel. 585 313 536

MUDr. Libuše Bláhová
Jánského 24, olomouc, tel. 585 418 609

MUDr. Soňa Procházková
Komenského 22, Olomouc, tel. 585 225 351

Vladimír Mihál Dagmar Pospíšilová Eleni Mikušková Jiřina Zapletalová Světlana Kašubová Vilma Karmanová