Všeobecné informace

Architektura virtuální dětské kliniky
Prezentace Virtuální dětské kliniky v PPT

 

Terminálový server
Vzdálený přístup k licencovaným elektronickým informačním zdrojům pomocí terminálového serveru v PPT