HISTORIE DĚTSKÉ KLINIKY

Stará budova Dětské kliniky"Moravské všeobecné zemské ústavy v Olomouci", jak zněl tehdejší oficiální název, zahájily svou činnost v dnešních prostorách nemocnice již v roce 1896 a byly postupně dobudovány. Počátkem května roku 1939 bylo v Olomouci tehdejším primářem MUDr. A. Moresem zřízeno v někdejší zemské nemocnici první dětské oddělení. Pro nově vznikající dětské oddělení byla uvolněna část očního pavilónu, vystavěného v roce 1905. Na bývalém trachomovém oddělení bylo vyčleněno prvních 21 dětských lůžek, z toho 9 pro kojence. V roce 1945 se podařilo toto oddělení rozšířit a přičlenit k němu také infekční pavilón se 40 lůžky. Primářem nového dětského oddělení se stal mladý jedenatřicetiletý asistent bratislavské dětské kliniky MUDr. Antonín Mores.

Stará budova Dětské klinikySpolu s dětským oddělením ve Frýdku to byla před druhou světovou válkou jediná dětská oddělení na území severní Moravy. V této podobě převzalo dětské oddělení v roce 1946 povinnosti kliniky obnovené Lékařské fakulty Univerzity Palackého. Významným mezníkem byl rok 1976, kdy po předchozí přípravě profesorem Lhotákem byla otevřena nová budova dětské kliniky, která kromě nemocniční pediatrie poskytuje v odborných ordinacích specializovanou ambulantní péči. Byla vybudována Jednotka intenzivní péče pro patologické novorozence, která rozšířila péči o kriticky nemocné děti (v roce 1967 byla na Dětské klinice v Olomouci vybudována jedna z prvních jednotek intenzivní péče pro větší děti v bývalém Československu).

Nová budova Dětské klinikyV současné době poskytuje Dětská klinika komplexní pediatrickou péči nejenom pro region střední Moravy. Stala se významným univerzitním centrem medicínského pregraduálního i postgraduálního vzdělávání (akreditace pro habilitační řízení; atestace I. stupně z pediatrie; oborová rada pediatrie PGVS). V roce 1998 byla na Dětské klinice otevřena Laboratoř experimentální medicíny, kde je soustředěna vědecko-výzkumná aktivita zaměřená zejména na oblast prediktivní onkologie a vývoj nových protinádorových látek. V roce 1999 byl klinice přiznán MZd ČR statut centra pro diagnostiku a léčbu dětských onkologických onemocnění krvetvorby. V říjnu 1999 byla otevřena nově zrekonstruovaná Jednotka intenzivní a resuscitační péče, která je schopna na 18 diferencovaných lůžkách poskytnout vysoce specializovanou péči. V rámci rozsáhlé technické rekonstrukce byla v roce 1999 na Dětské klinice rovněž otevřena posluchárna pro studenty LF a nově vybudovány seminární místnost a počítačová studovna pro 12 posluchačů medicíny. V roce 2000 pokračuje rekonstrukce zbývajících třech specializovaných oddělení dětské kliniky (oddělení pro kojence a batolata, diagnostické a pooperační oddělení a oddělení pro starší děti a dorostence) a specializovaného onkohematologického oddělení včetně Jednotky intenzivní hematologické péče. Dětska klinika patří také mezi jedno z akreditovaných Center pro diagnostiku a léčbu cystické fibrózy v České republice.

Spektrem a rozsahem poskytované pediatrické péče, která je podmíněna moderním přístrojovým vybavením a v neposlední řadě vysoce specializovaným kolektivem lékařů a sester, splňuje dnes Dětská klinika FN a LFUP v Olomouci kritéria nejvyšší kvality.

V současné době poskytuje Dětská klinika komplexní pediatrickou péči nejen pro region střední Moravy. Stala se významným univerzitním centrem medicínského pregraduálního i postgraduálního vzdělávání. V roce 1998 byla na Dětské klinice otevřena Laboratoř experimentální medicíny, kde se soustředila vědecko-výzkumná aktivita zaměřená zejména na oblast prediktivní onkologie a vývoj nových protinádorových látek. V říjnu 1999 byla otevřena nově zrekonstruovaná Jednotka intenzivní a resuscitační péče, která je schopna poskytnout vysoce specializovanou péči. V roce 2000 pokračovala rekonstrukce zbývajících specializovaných oddělení dětské kliniky a specializovaného onkohematologického oddělení včetně Jednotky intenzivní hematologické péče.  V roce 2011 byly na klinice vybudovány nové operační sály spolu s chirurgickým oddělením, které využívají téměř všechny operační obory zastoupené ve Fakultní nemocnici Olomouc. Od roku 2012 jsou laboratoře experimentální medicíny přemístěny do nového výzkumného centra Biomedreg, kde nadále pokračuje spolupráce se specialisty Dětské kliniky.

Na klinice probíhaly i rekonstrukce, které přinesly výrazné zlepšení nemocničního prostředí pro malé pacienty. V roce 2011 byla otevřena galerie, která slouží k rozptýlení dětských pacient při různých výtvarných aktivitách a v roce 2012 pak i dětské hřiště, které nabízí herní zázemí dětem při delších návštěvách poraden.

Spektrem a rozsahem poskytované pediatrické péče, která je podmíněna moderním přístrojovým vybavením a v neposlední řadě vysoce specializovaným kolektivem zdravotnického personálu splňuje dnes Dětská klinika FN a LFUP v Olomouci kritéria nejvyšší kvality.