GARANTI VÝUKY V AKADEMICKÉM ROCE 2016/2017

Všeobecné lékařství 5. ročník:
doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.

Klinická propedeutika 3. ročník:
doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.


Zubní lékařství:
5. ročník: odb. as. MUDr. Hana Flögelová, Ph.D.

Výuka v anglickém jazyce:
5. ročník:  MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.
Zubní lékařství: MUDr. Barbora Ludíková, Ph.D.


Zdravotnické obory - Fakulta zdravotních věd UP:

 

Bakalářské studium Porodní asistentka
Prezenční studium
- 3. ročník: semináře:   MUDr. Anna Medková
                                    cvičení: Mgr. Pavla Medková

Kombinované studium
- 3. ročník: semináře: MUDr. Eleni Mikušková
                                  cvičení: Mgr. Pavla Medková

Navazující studium Fyzioterapie
- 2. a 3. ročník:  semináře: MUDr. Barbora Ludíková, Ph.D.