Databáze

DynaMed
O produktu
Přístup: Vzdálený přístup - Shibboleth
http://publib.upol.cz/~krejvl/ezdroje/zdroj.php?lang=cs&id=23
Návod
http://www.knihovna.upol.cz/fileadmin/user_upload/LF/IC/Shibboleth_instrukce_Mefanet.pdf
Informační leták 1
http://www.knihovna.upol.cz/fileadmin/user_upload/LF/IC/Informacni_letak_1.pdf
Informační leták 2
http://www.knihovna.upol.cz/fileadmin/user_upload/LF/IC/Informacni_letak_2.pdfBibliographia Medica Čechoslovaca
O produktu
Přístup: http://www.medvik.cz/bmc/Bibliographia Medica Slovaca
O produktu
Přístup: http://arl4.library.sk/i2/i2.entry.cls?ictx=sllkBiomedical&Life Science Collection
O produktu
Přístup: http://hstalks.com/main/index_category.php?id=252&Cochrane Library
O produktu
Přístup: http://gateway.ovid.com/autologin.htmlDynaMed
O produktu
Přístup: http://search.epnet.comMEDLINE/PubMed
O produktu
Přístup: http://pubmed.gov
Volně dostupná databáze od roku 1997, kdy Clintonova administrativa učinila významné rozhodnutí o bezplatném využívání tohoto celosvětově významného informačního zdroje. Prohlášení učinil tehdejší viceprezident Al Gore, pozdější nositel Nobelovy ceny.Nursing @Ovid
O produktu
Přístup: http://gateway.ovid.com/autologin.html
Databáze patří mezi licencované zdroje a Univerzita Palackého v Olomouci získala online přístup díky projektu VaVpI „Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory“ (MEDINFO), registrační číslo CZ.1.05/3.2.00/12.0225. V rozsahu IP adres počítačové sítě UPONET je databáze dostupná mj. přes portál firmy Albertina icome Praha
http://www.infozdroje.cz
Pro vzdálený přístup doporučujeme jako u ostatních licencovaných zdrojů aktivovat VPN (VirtualPrivate Network). Instrukce jsou na webových stránkách Centra výpočetní techniky UP v Olomouci: http.//portal.upol.cz, Návody a nápovědy.PROQUEST Health&MedicalComplete
O produktu
Přístup: http://search.proquest.com/
v počítačové síti UP v Olomouci a prostřednictvímVPN (VirtualPrivate Network; více na webové stránce Centra výpočetní techniky UP v Olomouci
http://cvt.upol.cz
--- Informace a návody - Počítačová síť UP).SCOPUS
O produktu
Přístup: http://www.scopus.com
v počítačové síti UP v Olomouci a prostřednictvím VPN (VirtualPrivate Network; více na webové stránce Centra výpočetní techniky UP v Olomouci
http://cvt.upol.cz
--- Informace a návody - Počítačová síť UP).UpToDate
O produktu
Přístup: http://www.uptodate.com/online
Dostupnost je zajištěna v sítích LF UP v Olomouci a FN Olomouc.Web of Knowledge
O produktu
Přístup: http://isiknowledge.com
případně pro vzdálený přístup použijte terminálový server nebo Shibboleth podle návodu
http://www.knihovna.upol.cz/fileadmin/user_upload/LF/IC/Shibboleth_instrukce_Mefanet.pdf