LŮŽKOVÁ PÉČE

Dětská klinika Fakultní nemocnice Olomouc disponuje v současné době 75 lůžky pro hospitalizací dětí od novorozeneckého věku až po lůžka pro dospívající do 19 let. Současně je vyhrazeno na klinice 25 lůžek pro hospitalizaci doprovázejících osob - některá lůžka systémem společné hospitalizace matka + dítě na jednom pokoji , některá potom v přilehlých prostorách příslušného oddělení.

Přijetí doprovázejících osob se řídí platnými předpisy pro hospitalizaci doprovázejících osob - do 6 let bez nutnosti schválení revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny jen podle zdravotní, sociální či psychologické indikace (přednost mají děti kojené a děti, které jsou v důsledku svého onemocnění výrazněji závislé na péči rodičů ). Nad 6 let je nutné schválení revizního lékaře zdravotní pojišťovny, který zohlední především specifické otázky psychického vývoje přijímaného dítěte, případně další závislosti péče o dítě. Je jisté, že limitujícím faktorem přijetí doprovázejících osob je lůžková kapacita kliniky. Vždy je však snahou realizovat hospitalizace doprovázejících osob k dětem z větších vzdáleností, protože maminkám olomouckých pacientů je umožněno pobývat na oddělení přes den , samozřejmě při zachování hygienicko-epidemiologických zásad ( chřipkové epidemie, zachovávání základních hygienických pravidel ), i když nejsou přijaty k hospitalizaci na lůžko Dětské kliniky. V současné době lze konstatovat, že téměř 50 % dětí hospitalizovaných ze spádu Fakultní nemocnice Olomouc je hospitalizováno s doprovázející osobou.

Na lůžkách Dětské kliniky je v současné době hospitalizováno ročně kolem 3 400 nemocných a k tomu kolem 2000 doprovázejících osob - a to i přes nepříznivou demografickou situaci charakterizovanou nízkou porodností. I přes tyto nepříznivé populační trendy počty hospitalizovaných dětí posledních letech neustále stoupají. Konkrétně v roce 2003 bylo přijato 3 469 dětí a 2000 doprovázejících osob. Průměrná doba hospitalizace se pohybuje dlouhodobě kolem 4,6 dne.

Lůžková část Dětské kliniky se skládá z 5 jednotlivých oddělení, ktará se nacházejí v patrech budovy kliniky. Každé z oddělení je specifické poskytovanou péčí a zaměřeno svým vybavením jednotlivým kategoriím dětského věku s cílem dosáhnout co nejvyššího komfortu hospitalizovaných dětí a dle možností i rodinných příslušníků.


Přehled oddělení lůžkové části včetně kontaktů naleznete zde.