Doktorský studijní program

Informace o doktorském studijním programu: http://www.lf.upol.cz/skupiny/studentum/doktorske-studium-phd/

Doktorské studijní programy nabízejí nejvyšší formální vzdělání, jehož hlavní charakteristikou je individualizovaná forma a samostatná vědecká aktivita ve zvoleném oboru ve spolupráci se zkušeným školitelem pod dohledem oborové rady. Tato osvědčená podoba studia je přípravou nejen pro další vědeckou kariéru, ale i pro vysoce kvalifikované působení v celé řadě dalších povolání. Předpokladem pro kvalitní realizaci doktorského studia jsou vysoké standardy vědecké aktivity školicího pracoviště. Proto patří Univerzita Palackého mezi nejvýznačnější poskytovatele tohoto vzdělání v České republice – třetina všech doktorandů v ČR studuje právě zde. A také proto UP dlouhodobě považuje doktorské studium za jednu ze svých hlavních priorit. Svoji kapacitu v této oblasti UP navíc posiluje kolegiální spoluprací s dalšími vědecky silnými institucemi.

Předpokladem přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je magisterské vzdělání ve stejném nebo blízkém oboru. Kromě svých vlastních absolventů UP samozřejmě vítá uchazeče, kteří získali vzdělání magisterské úrovně na jiných vysokých školách (včetně zahraničních).

Doktorské studium se uskutečňuje formou prezenční nebo kombinovanou. Standardní doba studia je většinou 4 roky, v některých případech 3 roky.

Přihláška ke studiu doktorských studijních programů se zpravidla podává do 30. dubna. Přesné datum a další informace jsou vždy stanoveny v harmonogramu přijímacího řízení. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventům se uděluje akademický titul doktor (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).