Pozvánka na odborný seminář Dětské kliniky LF UP a FNOL v Olomouci / 16.11.2016

Téma semináře: Vybrané kazuistiky

Odborní garanti: prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., MUDr. Marta Neklanová

Kdy: 16. 11. 2016 od 14 hod.
Kde: Moresova posluchárna Dětské kliniky

PROGRAM:

1. Novorozenecké křeče: co je nového? – Hálek J.
2. Enteroviry - stále aktuální téma – Neklanová M.
3. Méně obvyklá příčina svalové slabosti u 13leté dívky - Baliková M.

Program ke stažení v PDF.