Pozvánka na odborný seminář Dětské kliniky LF UP a FNOL v Olomouci / 16.3.2016

Místo a čas konání:

16. března 2016 od 14hod v posluchárně Dětské kliniky FNOL

Téma semináře: INFEKTOLOGIE

Program vzdělávací akce:

 

 1. Širůček P., Zelená H. - Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava, Oddělení virologie - Centrum klinických laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě
  Spektrum klinických projevů enterovirových infekcí (25min)
   
 2. Širůček P. - Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava, Oddělení
  Kazustiky pacientů s enterovirovou infekcí (25min)
   
 3. Pospíšilová D., Polák P. – Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci, FN Brno
  Očkování před splenektomií (25min)
   
 4. Sagan J. - JIP Kliniky infekčního lékařství, FN Ostrava

 

Mozkový absces - současný pohled na diagnostiku a léčbu (25min)

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK

Garanti: prof. MUDr. Vladimír Mihál,CSc. prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová,PhD.