Pozvánka na odborný seminář Dětské kliniky LF UP a FNOL v Olomouci / 18.11.2015

 

Garanti: prof. MUDr. Vladimír Mihál,CSc. prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová,PhD.

Místo a čas konání: 18. listopadu2015 v posluchárně Dětské kliniky FNOL, od 14.00 hod

Téma semináře: HEMATOLOGIE

Program vzdělávací akce:

 1. Mihál V.,J.Volejníková, Z. Novák, D. Pospíšilová, M. Jarošová, S. Kašubová, H. Mihálová, M. Hajdúch:
  Čtvrt století protokolární léčby dětské leukémie v Olomouci.(30´)
   
 2. Pospíšilová D., Blatný J.:
  Racionální přístup k profylaxi TEN v dětském věku. (30´)
   
 3. Novák Z.:
  Hodgkinův lymfom: současný přístup k diagnostice a léčbě.(30´)
   
 4. Pospíšilová D., Doležalová M, Bachleda P., Michálková K:
  Neobvyklá příčina dlouhodobých bolestí lýtek. (30´)
   

 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK