Pozvánka na odborný seminář Dětské kliniky LF UP a FNOL v Olomouci / 20.4.2016

 

Místo a čas konání:

20. dubna2016 od 14hod v posluchárně Dětské kliniky FNOL

Téma semináře:

ALERGOLOGIE

Program vzdělávací akce:

 1. Kopřiva F.
  Asthmabronchiale - 20 let s českou iniciativou pro asthmabronchiale  (30min)
   
 2. Janíčková H
  Spojené cesty  dýchací – alergická rýma a asthmabronchiale (30min)
   
 3. Látalová V.
  Možnosti inhalační aplikace léků(30min)

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK

Garanti akce: prof. MUDr. Vladimír Mihál,CSc. prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová,PhD.