Pozvánka na odborný seminář Dětské kliniky LF UP a FNOL v Olomouci / 21.10.2015

Garanti: prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. Prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, PhD.
Místo a čas konání: 21. října 2015 v posluchárně Dětské kliniky, od 14.00 hod

Téma semináře: Anesteziologie

 

Program vzdělávací akce:

  1. Jurečková L.:V čem spočívá příprava před anestezií u dětského pacienta? (30´)
     
  2. Čumlivky R. (OrtthopaedischesSpitalSpeising, Vídeň): Mají anestetika negativní vliv na dětský mozek?(30´)
     
  3. Axmann K.: „Ex.premie“ a anestezie (problematika anestezie u původně nezralých dětí).(30´)
     
  4. 4.      Jurečková L.:Není malých výkonů, aneb: vždy ve střehu... Kazuistika.(30´)

 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK