Pozvánka na seminář Dětská infektologie / 21.11.2018

SEMINÁŘ DĚTSKÁ INFEKTOLOGIE

21. listopadu 2018
Moresova posluchárna Dětské kliniky FN Olomouc

Program

  1. Exantémy na Klinice infekčního lékařství FNO  - Širůček P, FN Ostrava (30 min)

     

  2. Spalničky (celkový pohled, vybrané kazuistiky) - Sagan J, FN Ostrava (30 min)

 

3. Projevy na sliznicích úst u infekčních onemocnění - Širůček P, FN Ostrava (30 min)

 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK  č. 16 a bude ohodnocena v rámci celoživotního vzdělávání kredity pro lékaře.