Pozvánka na XXXIII. dny praktické a nemocniční pediatrie / 13.5.2016

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER
XXXIII. dny praktické a nemocniční pediatrie

Pořádá společnost SOLEN, s. r. o., a časopis Pediatrie pro praxi pod záštitou České pediatrické
společnosti ČLS JEP, OS ČLK v Olomouci, Dětské kliniky LF UP v Olomouci a Sdružení Šance

13.–14. května 2016
Clarion Congress Hotel Olomouc

 

Přihlášky k účasti: do 8. května 2016 / nejrychlejší přihlášení a více informací na www.solen.cz 

Kompletní informace v přiloženém PDF letáku: