Šance Olomouc o.p.s.

Historie:

Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby

Toto občanské sdružení vzniklo na hemato-onkologickém oddělení 21B Dětské kliniky FN v Olomouci v roce 1992, u zrodu stáli lékaři a zdravotní sestry společně s rodiči a příbuznými dětí s poruchou krvetvorby.

Cíle a poslání Haimy

 • vedení dítěte a jeho rodiny celým průběhem nemoci
 • pomoc lékařskému pracovišti k zabezpečení diagnostických a léčebných pomůcek, přístrojů a zařízení
 • vybavení lůžkové části účelovým nadstandardem
 • naplnění volného času dětí na oddělení za pomoci učitelů, maminek a výtvarníků, pořádání společenských a kulturních akcí
 • každoroční rekondiční pobyty v přírodě pro děti procházející dlouhodobou rekonvalescenci
 • podpora institucí a organizací podílejících se na léčení hemato-onkologických onemocnění, pomoc registrům dárců kostní dřeně
 • publikační a informační činnost

Sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o.s.

K přejmenování organizace Haimy  na Sdružení Šance se uskutečnilo v roce 1997.

Cíle a poslání jsme rozšířili o několik nových bodů.

Cíle a poslání Šance

 • humanizace hemato-onkologického oddělení
 • pomoc nemocným dětem v době pobytu na oddělení a usnadnění návratu do běžného života
 • naplnění volného času všem hospitalizovaným dětem a provoz dětské galerie
 • jednorázovou finanční podporu rodinám po léčbě dítěte na rodinnou rekreaci
 • sociální pomoc rodinám  v době léčby (placení poplatků za hospitalizaci, doplatek za léky)
 • tuzemské i zahraniční rekondiční pobyty
 • podpora dalšího vzdělávání zdravotnického personálu
 • organizace humanitárních akcí a sbírek: Vánoční hvězdy, Adventní věnce, Dětský den v Tovačově, Děti dětem v Otrokovicích, koncerty a jiné
 • zlepšení vzájemné spolupráce rodičů nemocných dětí s ošetřujícím personálem a rodičů navzájem
 • podpora rozšiřování registru dárců kostní dřeně v Plzni
 • pořádání víkendových pobytů, vánočních setkání a výstav  
 • šíření osvěty cílem lepší informovanosti veřejnosti v rámci humanitárních akcí
 • organizace humanitárních akcí a sbírek: Vánoční hvězdy, Adventní věnce, Dětský den v Tovačově, Děti dětem v Otrokovicích, koncerty a jiné
 • podpora a spolupráce s Laboratoří experimentální medicíny, nadací Rakovina věc veřejná, spolupráce s projektem Můj nový život
 • členství a spolupráce se světovou organizaci ICCCPO

Šance Olomouc o.p.s.

Šance Olomouc kontinuálně navazuje na činnost Sdružení Šance od 1. 1. 2014. Zkrácení názvu a změna právní formy se uskutečnila na základě změny zákonu o sdruženích v roce 2013. Tím vznikla možnost transformace na jinou právní formu bez ztráty  historie, IČ, účtů a svých cílů a poslání. Šance se stala obecně prospěšnou společností a své služby nabízí především hemato-onkologiky nemocným, dále pak dětem s chronickým a jiným závažným onemocněním.

Zakladatelem a čestným předsedou je přednosta Dětské kliniky prof.MUDr. Vladimír Mihál,Csc.

 

Kontakt:          Dětská klinika FN I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

e-mail:            , www.sancecz.org

telefon:           585 54 476, 777 328 099

Číslo účtu:     53839811/0100