Aktuality veřejnost

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro dětské lékaře a sestry
KAZUSTIKY VARIA, který se bude konat ve středu dne 18.února 2015 od 14hodin v Moresově posluchárně Dětské kliniky FNOL.

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro dětské lékaře a sestry

“Hemolyticko-uremický syndrom – nové pohledy na diagnostiku a léčbu”,
který se bude konat ve středu, dne 15.října 2014 od 14hodin v Moresově posluchárně Dětské kliniky FNOL.

Od 1.10.2014 bude nově otevřeno další oddělení chirurgických oborů 28 D - bude se nacházet v 5. patře Dětské kliniky a dojde tím k navýšení lůžkové kapacity pro chirurgické pacienty

Oddělení jednodenní diagnostiky bude nově otevřeno od 1.9.2014; v přízemí Dětské kliniky po pravé straně od vchodu do atria.

od 1.9.2014 bude na dětské klinice nově i ambulance praktického lékaře pro děti a dorost – MUDr. Noemi Záleská. Ambulance má smlouvy se všemi pojišťovnami a přijímá všechny děti od narození do 19 let. Telefonický kontakt: 588444634.

1 | 2