Thieme- E-BookLibrary

Charakteristika: plné texty knih z lékařství
Odkaz: http://ebooks.thieme.com
Producent:ThiemeMedicalPublishers, Inc.
Dostupnost do: po dobu trvání projektu
Kategorie: licencovaný zdroj
Přístup z: Univerzity Palackého
Obory: Lékařství

Podrobný popis:
Plné texty učebnic pro všeobecné a zubní lékařství zahrnují teoretické (anatomie, biochemie, fyziologie, cytologie a histologie, genetika), preklinické a klinické obory (patologie, patofyziologie, farmakologie, toxikologie, imunologie, vnitřní lékařství, chirurgie, neurovědy, zobrazovací metody, dermatologie, oftalmologie, hematologie aj.).
Seznam dostupných knih je na úvodní webové stránce  http://ebooks.thieme.com

Možnosti:

  • Přístup a studium online v prostředí počítačové sítě UP Olomouc
  • Přístup a studium v prostředí počítačové sítě UP Olomouc z osobního účtu online, využití nástrojů,  jako např. záložky, poznámky, označení textových pasáží, tisk jednotlivých stránek.
  • Přístup a studium offline (technologie Adobe Air) buď na PC v rámci UP Olomouc, nebo po uložení na vlastní notebook/o/ad, Android Tablet.

Další podrobnosti a technickou podporu od správce počítačové sítě LF, Teoretické ústavy (stará budova), Hněvotínská 3, DiS Tomáš Kopečný , kontakt: .
Tento informační zdroj je financován z OPVaVpI "Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory" č. CZ.1.05/3.2.00/12.0225.

Instrukce pro práci online

Registrace nového uživatele
1. zadejte do vyhledávače URL  http://ebooks.thieme.com
2. v levé části obrazovky rozklikněte registrační formulář (Register) v sekci User Login
3. zvolte si uživatelské jméno, heslo a zadejte svou e-mailovou adresu
4. zadejte kód z nápovědy
5. potvrďte svou registraci.

Instalace programu pro čtení knih v režimu Offline:
1. na stránce: http://ebooks.thieme.com/bookshelf v levém horním rohu stáhnout aplikaci: "iPublishCentralReader"  ze sekce ReadOffline
2. postupovat dle instrukcí instalačního programu
3. po instalaci otevřít okno nového programu "iPublishCentralReader"

Zadání autorizovaného přístupu do programu "iPublishCentralReader":
1. rozkliknout kolonku "Login" v pravém horním rohu úvodního okna
2. zadat možnost "institutional user"
3. zadat adresu ebooks.thieme.com do kolonky "URL"
4. potvrdit autorizovaný přístup, následně můžete stahovat jednotlivé tituly pro čtení v režimu offline.