V. Mihál a kol. Vybrané kapitoly z pediatrie – aktualizované a rozšířené vydání, 2012

Cílem autorského kolektivu byl výběr, příprava a zpracování výukových materiálů z oboru dětského lékařství, které jsou vhodné pro multimediální prostředí s využitím nové technologie e-publikování FlipViewer. Obsáhlou publikaci pro studenty všeobecného lékařství tvoří 41 kapitol, které jsou zveřejňovány postupně. Jednotlivá témata jsou obohacena množstvím obrazové dokumentace, grafů, tabulek a videosekvencí. Jako praktický doplněk slouží kazuistiky řešených klinických případů. Nově zpracovaná publikace spojuje několik samostatných odborných textů do jedné celistvé a provázané sestavy, která je přehledně členěna.