Ambulance k dospávání po výkonech v celkové anestezii

Sestra: Michaela Hrebenarová
Telefon: 58844 4473
Umístěno v 6p.( 7NP )
Ordinační hodiny:    pondělí až pátek 7:00 – 15:30hod

Některé výkony v analgosedaci nebo v celkové anestezii (CA) je možno provádět na DK FNOL bez nutnosti hospitalizovat dítě na lůžkovém oddělení.

Příprava na CA  se provádí  ráno na ambulanci sestrou i lékařem, za přítomnosti a spolupráce rodiče dítěte. Po výkonech, vyžadujících tlumení dítěte, nebo celkovou anestezii, je dítě převezeno na tuto specialně upravenou ambulanci, kde se dítě monitoruje po dobu nezbytně nutnou a při nekomplikovaném průběhu je propuštěno domů.
K provedení ambulantních výkonů v celkové anestezii je nezbytně nutná spolupráce  s praktickými lékaři pro děti a dorost. Je nutné, aby bylo dítě k těmto výkonům vybaveno kompletním předoperačním vyšetřením (odběry dle požadavku lékaře indikujícího vyšetření, podrobná osobní  anamneza, dispenzarizace, trvalá medikace a klinické vyš. nejpozději týden před vyšetřením v CA ) a  vyplněnými souhlasy s vyšetřením v CA ( formuláře ke stažení zde ).